Werving & Selectie sales management Duitsland
Personele aanpak voor de Duitse markt
Duitsland is met afstand de grootste exportmarkt voor Nederland. Lokale aanwezigheid is veelal noodzakelijk vanwege de regionale spreiding, maar ook om op de langere termijn om bij Duitse klanten serieus genomen te worden.  Het inrichten van lokale aanwezigheid in de markt is relatief eenvoudig te organiseren.  

Kiest u ervoor om als Nederlandse bedrijf beter vertegenwoordigt te zijn op de lokale Duitse markt of  levert een eventuele  aanstelling van een  zelfstandige agent niet de gewenste resultaten en bent u (nog) niet toe aan de inrichting van een lokale juridisch- fiscale vestiging (vaak een GmbH) dan kunt u kiezen voor het “ home office model”

Wat is het “home office model”
Veel Duitse accountmanagers opereren voor hun werkgevers vanuit huis. Dat is ingegeven door de grootte van het land en de gebruikelijke intensieve klantenbezoeken in Duitsland. Dat kan ook voor een Nederlandse moederfirma. Zo is het mogelijk om een Duitse verkoper  met home office  en een Duits arbeidscontract, dat is gekoppeld aan de Nederlandse BV en met een Duitse loonadministratie, als collega in dienst te nemen voor de bewerking van de  Duitse markt. Een veel beproefd concept dat laagdrempelig is, zonder grote investeringen. Met als bijkomstig voordeel dat bij als het mis gaat de ontslagvoorwaarden naar Duits recht een stuk soepeler zijn dan in Nederland.

Wel is belangrijk dat alle autorisatie van handelingen in Nederland worden bekrachtigd en niet door de Duitse verkoper word gedaan.

Waarom wel /geen agent?
Naar onze ervaring kan een agent slechts ten dele de belangen dienen van een werkgever (in dit geval principaal), bovendien bestaat er geen gezagsrelatie voor  het management  en is de inhoudelijke betrokkenheid van een agent binnen de onderneming minder. Voor een opstart in een nieuwe markt is het wel vaak een low risk alternatief omdat de verkoopkosten (commissie ipv salaris) pas ontstaan na realisatie van de omzet. Let wel op de vaak hoge exit-kosten in de vorm van schadevergoeding bij het beëindigen van een agentschap. Een goede contract kan veel narigheid voorkomen.   Voor de langere termijn en om redenen van serieuze partnerships met klanten is de invesretering in een lokaal verkoop team  vaak beter.  De focus ligt bij ons op een goed intakegesprek over o.a. de bedrijfscultuur,  de ambities in Duistland en het daarbij passende kandidaten- en functieprofiel.

Werving & selectie van Duitse salesmanagers
ExportSelect Duitsland kent een unieke werving en selectie module voor Nederlandse exportondernemingen naar Duitsland, die lokaal behoefte hebben aan eigen sales- en accountmanagers. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van een home-office structuur of een verkoopkantoor (met of zonder een GmbH) i.p.v. te werken met een zelfstandige agent.

Via ons Duitse netwerk en ons Support Office in Düsseldorf, kunnen wij een brug slaan tussen de voor Nederlandse exporteurs gewenste functieprofielen en de lokale Duitse werving en selectie van kandidaten. Wij kennen door onze jarenlange ervaring de cultuurverschillen, zodat er een succesvolle match tot stand komt.

Vanuit onze lokale werkwijze en aanvullende advisering zorgen wij voor een perfecte aansluiting tussen enerzijds de Nederlandse zakelijke cultuur en anderzijds de Duitse arbeidsmarkt! Tevens adviseren wij graag in een feedback gesprek hoe culturele verschillen overbrugd kunnen worden en misverstanden vermeden kunnen worden tijdens een inwerkperiode.

Werkwijze:

 • Vastleggen wervingsprofiel
 • Vertalen in een Duitstalig search profiel
 • Starten werving in Duistland via lokale netwerken
 • Kandidaat gesprekken op kantoorlocatie Duitsland
 • Voorstellen kandidaten aan opdrachtgever
 • Begeleiden vervolggesprekken
 • Assessments en afronding (zie stap 3)
 • Nazorg met een feedbackgesprek

 

Invullen arbeidscontract naar Duits recht
Na afronding van de wervingsprocedure moet er voor de geselecteerde kandidaat een Duits arbeidsovereenkomst worden opgesteld.

Vanuit een standaard contract werken we samen met een pool van Duitse advocaten die gespecialiseerd zijn in Duist arbeidsrecht.

Zaken die vaak aan de orde komen in arbeidscontract besprekingen en die door Duitse kandidaten doorgaans belangrijk worden gevonden:

 • Precieze omschrijving functie, -voorwaarden en gedetailleerde terugkoppeling
 • Afwijkende proeftijden en ontslagtermijnen.
 • Autokeuze en privégebruik.
 • (On)bruikbaarheid concurrentiebedingen.
 • rechtskeuze en contractpartij.
 • Inbinding in eigen organisatie
Inrichting Duitse loonadministratie
Om de nieuwe Duitse collega optimaal te laten functioneren zonder dat er een lokale fiscale of juridische entiteit nodig is, is het raadzaam om de verloning en bijbehorende loonadministratie te laten uitvoeren door een gespecialiseerd administratiekantoor in Duitsland. Op die wijze worden alle Duitse fiscale verplichtingen en sociaal verzekeringen nauwgezet begeleidt en gecontroleerd. De Nederlandse werkgever wordt daardoor optimaal ontzorgt en kan zich concentreren op het management en de verkoopbegeleiding van de nieuwe Duitse collega, die zelf ook een aanspreekpunt heeft om bij vragen over allerlei lokale sociale premies en loonbelastingen.

ExportSelect werkt samen met een van de meest gerenommeerde administratiebureaus in Duitsland, dat speciaal ingericht is op deze administratieve ondersteuning voor de Nederlandse exporteur naar Duitsland

Starthulp bij nieuw dienstverband salesmanager
Is de nieuwe sales (account) manager eenmaal geïnstalleerd, dan moeten er natuurlijk zo snel mogelijk omzetresultaten worden geboekt, waarvoor hij/zij is aangenomen. Het bewerken en het vinden van nieuwe klanten staat daarbij vaak voorop. In Duitsland gaat gewoonlijk een serieus klantenbezoek op basis van voorgemaakte afspraken bij klanten. Afhankelijk van de eigen marktsituatie in Duitsland adviseren we daarom gebruik te maken van een (opstart) sales call service, die potentiële klanten indiceert en afspraken maakt bij de (nieuwe) klant op voorspraak van de salesmanager. Zeer efficiënt en het levert veel tijdwinst op die de verkoper kan gebruiken voor zijn klantenbezoeken.

Via onze partner kunnen wij de nieuwe accountmanager geworven door ExportSelect ook daadwerkelijk op weg helpen bij het realiseren van zijn eerste omzet.

"Van recruitment tot exportgroei"

ExportSelect-Duitsland verbindt partijen om te komen tot lokale Duits-Nederlandse HR oplossingen voor directe
exportgroei in Duitsland. Vanuit onze praktische werkwijze en advies zorgen wij voor een perfecte aansluiting
tussen enerzijds de Nederlandse zakelijke cultuur en anderzijds de Duitse arbeidsmarkt!